Ångerrätt för konsumenter
(En konsument är en fysisk person som slutför en juridisk transaktion för ändamål som främst kan hänföras varken till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.)

Avbeställning

Uttag
Du har rätt att återkalla detta avtal inom 14 dagar utan att ange skäl.
Karenstiden är 14 dagar från dagen,

- på vilken du eller en tredje part som namnges av dig, som inte är transportören, har tagit varorna i besittning, förutsatt att du har beställt en eller flera varor inom ramen för en enhetlig beställning och dessa levereras eller kommer att levereras enhetligt;

- på vilken du eller en tredje part som namnges av dig, som inte är transportören, har tagit de sista varorna i besittning, förutsatt att du har beställt flera varor inom ramen för en enda beställning och dessa levereras separat;

- på vilken du eller en tredje part som namnges av dig, som inte är transportören, har tagit den sista delleveransen eller den sista biten i besittning, förutsatt att du har beställt varor som levereras i flera delleveranser eller delar;

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (TUNERSHOP GmbH, Zum Kugelfang 21, 95119 Naila, telefonnummer: 09282-963920, fax nr: 09282-9639222, e-postadress: info@tunershop.de) om ditt beslut att återkalla detta avtal genom en tydlig deklaration (e.B. Du kan använda det bifogade formuläret för uttag av modell, men det är inte obligatoriskt.
Du kan också elektroniskt fylla i och skicka in modellens uttagsformulär eller någon annan otvetydig deklaration på vår webbplats (www.tunershop.de/shop/). Om du använder det här alternativet kommer vi omedelbart (e.B. via e-post) att skicka dig en bekräftelse på mottagandet av en sådan återkallelse.För att följa ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten före utgången av återkallelseperioden.

Konsekvenser av återkallelse

Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av det faktum att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), omedelbart och senast inom 14 dagar från den dag då vi fick meddelandet om att du återkallade detta kontrakt. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte uttryckligen överenskommits med dig; Under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Vi kan hålla inne återbetalning för varor som kan skickas med paket tills vi har fått tillbaka dessa varor eller tills du har lagt fram bevis på att du har returnerat dessa varor, beroende på vilket som är det tidigare.

Vi hämtar de varor som inte kan skickas med paket.

Du måste returnera eller överlämna de varor som kan skickas med paket till oss omedelbart och i alla fall senast inom 14 dagar från den dag då du informerar oss om återkallandet av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar de varor som kan skickas med paket före utgången av 14 dagar.

Du ska bära de direkta kostnaderna för att returnera varor som kan skickas med paket samt de direkta kostnaderna för att returnera varor som inte kan skickas med paket till ett belopp av 45 euro.Du behöver bara betala för värdeförlusten av varorna om denna värdeförlust beror på hanteringen av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.

Skäl för uteslutning eller utrotning

Ångerrätten gäller inte avtal

- för leverans av varor som inte är prefabricerade och för tillverkning vars individuella val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassat till konsumentens personliga behov,
- för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum skulle överskridas snabbt,
- För leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter det att avtalet ingåtts och vars nuvarande värde beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över.
- för leverans av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter med undantag för abonnemangsavtal.

Ångerrätten upphör att gälla i förtid när det gäller avtal

- för leverans av förseglade varor som inte är lämpliga för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl, om deras försegling har avlägsnats efter leverans,
- för leverans av varor om de har blandats oskiljaktigt med andra varor efter leverans på grund av sin art,
- för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i ett förseglat paket, om förseglingen har avlägsnats efter leverans.

Prov på uttagsformulär

(Om du vill säga upp kontraktet fyller du i det här formuläret och skickar tillbaka det.)

- Till TUNERSHOP GmbH, Zum Kugelfang 21, 95119 Naila, faxnummer: 09282-9639222, e-postadress: info@tunershop.de:

- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi ingått (*) för inköp av följande varor (*)/
tillhandahållande av följande tjänst (*)

- Beställd på (*)/ mottagen på (*)

- Konsumentens eller konsumenternas namn
- Konsumentens eller konsumenternas adress
- Konsumentens eller konsumenternas underskrift (endast vid anmälan på papper)
- Datum

(*) Ta bort efter behov.


Ångerrätt för konsumenter
(En konsument är en fysisk person som slutför en juridisk transaktion för ändamål som främst kan hänföras varken till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.)

Avbokningsregler för digitalt innehåll

Uttag
Du har rätt att återkalla detta avtal inom fjorton dagar utan att ange skäl.
Återkallelseperioden är fjorton dagar från den dag då avtalet ingås.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (TUNERSHOP GmbH, Zum Kugelfang 21, 95119 Naila, Telefonnummer: 09282-963920, Faxnummer: 09282-9639222, E-postadress: info@tunershop.de) om ditt beslut att återkalla detta avtal genom en tydlig deklaration (e.B. ett brev som skickas via post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade formuläret för uttag av modell, men det är inte obligatoriskt.

Du kan också elektroniskt fylla i och skicka in modellens uttagsformulär eller någon annan otvetydig deklaration på vår webbplats (www.tunershop.de/shop/). Om du använder det här alternativet kommer vi omedelbart (e.B. via e-post) att skicka dig en bekräftelse på mottagandet av en sådan återkallelse. ()

För att följa ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten före utgången av återkallelseperioden.

Konsekvenser av återkallelse

Om du fråntar detta avtal kommer vi att återbetala dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av det faktum att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelandet om din återkallande av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte uttryckligen överenskommits med dig; Under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Grund för utrotning

Ångerrätten upphör att gälla vid avtal om leverans av digitalt innehåll som inte sker på en fysisk databärare om entreprenören har börjat fullgöra avtalet efter det att konsumenten

1. uttryckligen har kommit överens om att företagaren börjar med genomförandet av avtalet före utgången av återkallelseperioden och
2. har bekräftat sin kännedom om att han förlorar sin ångerrätt genom sitt samtycke i början av fullgörandet av avtalet.


Prov på uttagsformulär

(Om du vill säga upp kontraktet fyller du i det här formuläret och skickar tillbaka det.)

- Till TUNERSHOP GmbH, Zum Kugelfang 21, 95119 Naila, faxnummer: 09282-9639222, e-postadress: info@tunershop.de:

- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi ingått (*) för inköp av följande varor (*)/
tillhandahållande av följande tjänst (*)

- Beställd på (*)/ mottagen på (*)

- Konsumentens eller konsumenternas namn
- Konsumentens eller konsumenternas adress
- Konsumentens eller konsumenternas underskrift (endast vid anmälan på papper)
- Datum

(*) Ta bort efter behov.