Integritetspolicy

Om inget annat anges nedan krävs tillhandahållandet av dina personuppgifter varken enligt lag eller avtal, och det är inte heller nödvändigt för ingåendet av ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Underlåtenhet att tillhandahålla detta kommer inte att få några konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information tillhandahålls i de efterföljande behandlingsoperationerna.
med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverloggfiler
Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna någon personlig information.
Varje gång du besöker vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vår webbhotell / IT-tjänsteleverantör av din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar till exempel.B namnet på den sida som används, datum och tid för hämtning, IP-adressen, mängden data som överförs och den begärande leverantören. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 lit. f GDPR för vårt övergripande legitima intresse av att säkerställa den problemfria driften av vår webbplats och för att förbättra vårt erbjudande.


Kontakt

Ansvarig person
Kontakta oss på begäran. Kontaktuppgifter till den person som ansvarar för databehandling finns i vårt avtryck.


Proaktiv kontakt med kunden via e-post
Om du kontaktar oss via e-post på eget initiativ samlar vi endast in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning som du tillhandahåller. Databehandlingen fungerar för att behandla och svara på din kontaktförfrågan.Om kontakten tjänar genomförandet av föravtalsåtgärder (t.ex. rådgivning om köpintressen, förberedelse av erbjudanden) eller rör ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling på grundval av artikel 6.6.1 lit.b GDPR.Om vi kontaktar oss av andra skäl utförs denna databehandling på grundval av artikel 6.6.1 lit. f GDPR för vårt övergripande legitima intresse av att behandla och besvara din begäran. I detta fall har du rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig baserat på artikel 6.1 lit. f GDPR.Vi använder endast din e-postadress för att behandla din begäran. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har samtyckt till vidare behandling och användning.

Insamling och behandling vid användning av kontaktformuläret
När vi använder kontaktformuläret samlar vi in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning som du anger. Databehandlingen tjänar syftet att etablera kontakt.

Om kontakten tjänar genomförandet av föravtalsåtgärder (t.ex. rådgivning om köpintressen, förberedelse av erbjudanden) eller rör ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling på grundval av artikel 6.6.1 lit.b GDPR. Om vi kontaktar oss av andra skäl utförs denna databehandling på grundval av artikel 6.6.1 lit. f GDPR för vårt övergripande legitima intresse av att behandla och besvara din begäran. I detta fall har du rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig baserat på artikel 6.1 lit. f GDPR. Vi använder endast din e-postadress för att behandla din begäran. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har samtyckt till vidare behandling och användning.


Kundkontoorder

Konto
När vi öppnar ett kundkonto samlar vi in dina personuppgifter i den utsträckning som anges där. Syftet med databehandling är att förbättra din shoppingupplevelse och förenkla orderhanteringen. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att meddela oss utan att påverka lagligheten i den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Ditt kundkonto kommer sedan att raderas.

Insamling, behandling och utlämnande av personuppgifter vid beställning
Vid beställning samlar vi in och behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att fullgöra och behandla din beställning och för att behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för att avtalet ska ingås. Underlåtenhet att tillhandahålla denna bestämmelse innebär att inget avtal kan ingås. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 lit.b GDPR och är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.
Dina uppgifter kommer till exempel att vidarebefordras till de rederier och dropshipping-leverantörer som du, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för orderbehandling och IT-tjänsteleverantörer väljer. I samtliga fall följer vi strikt de rättsliga kraven. Omfattningen av dataöverföringen är begränsad till ett minimum.


Värderingar

Webbplatslogotyp för Googles kundrecensioner
På vår webbplats finns webbplatslogotypen för Googles kundrecensioner av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").Integrationen tjänar syftet att visa antalet och resultatet av våra betyg som hittills mottagits via Google och annonsering genom att delta i detta program.
För att visa logotypen på vår webbplats och visa dig anpassade annonser på Google använder Google cookies. Bland annat: Din IP-adress kommer att behandlas och överföras till Google.Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Överföringen av uppgifter sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som kan ses på: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/ (https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/).Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 15 punkt 3 s. 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6.1 lit. f GDPR för vårt övergripande berättigade intresse för optimal marknadsföring av våra erbjudanden genom presentation av de kundrecensioner som redan mottagits. Du har rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig. Du kan inaktivera personlig annonsering åt dig i inställningarna för annonsering på Google. Instruktioner finns i https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de  (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de). Alternativt kan du förhindra att tredje part använder cookies genom att besöka inaktiveringssidan för Network Advertising Initiative under https://www.networkadvertising.org/choices/  (https://www.networkadvertising.org/choices/) och genomföra ytterligare information om det undantag som nämns där.Mer information om användarvillkor och dataskydd när du använder Googles kundrecensioner finns under https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html  (https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html) och https://policies.google.com/privacy?hl=de  (https://policies.google.com/privacy?hl=de)


Klassificeringsverktyg för Google-kunder
För vår webbplats använder vi utvärderingsverktyget för Googles kundrecensioner av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").Efter din beställning vill vi be dig att betygsätta och kommentera ditt köp från oss. För detta ändamål kommer vi att kontakta dig via e-post med hjälp av Googles undersökningsvalmodul. Bland annat kan följande information behandlas och överföras till Google: Orderuppgifter (t.B. order-ID, leveransland, förväntat leveransdatum, GTIN för de beställda produkterna) samt din e-postadress.Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Överföringen av uppgifter sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga skyddsåtgärder för skydd av personuppgifter, tillgängliga på: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/  (https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/) och https://business.safety.google/adscontrollerterms/  (https://business.safety.google/adscontrollerterms/). Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 a a GDPR med ditt samtycke, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till utlämnande av dina uppgifter och mottagandet av utvärderingsbegäran. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden, utan att påverka lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Mer information om användarvillkor och dataskydd när du använder Googles kundrecensioner finns under https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html  (https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html) och https://policies.google.com/privacy?hl=de  (https://policies.google.com/privacy?hl=de)


Leverans av leverantör av varor

Vidarebefordran av e-postadressen till rederier för information om leveransstatus
Vi kommer att vidarebefordra din e-postadress till transportföretaget som en del av avtalsbehandlingen, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta i beställningsprocessen. Syftet med överföringen är att informera dig via e-post om leveransstatusen. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att meddela oss eller transportföretaget utan att påverka lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Användning av ett externt varuhanteringssystem
Vi använder ett varuhanteringssystem för avtalsbehandling som en del av orderhanteringen. För detta ändamål kommer dina personuppgifter som samlas in i samband med beställningen att skickas till
Reybex EDIT Systems GmbH, Harkortstr. 63, 45145 Essen
Överförs.

Betalning

Användning av PayPal
Alla PayPal transaktioner omfattas av PayPal integritetspolicy. Dessa finns under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)


Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på en användares datorsystem. När en användare kommer åt en webbplats kan en cookie lagras på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk sträng med tecken som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen anropas igen.Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du meddelas innan cookies ställs in och besluta om godkännande individuellt samt förhindra lagring av cookies och överföring av de data som finns. Cookies som redan har lagrats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning.

Under följande länkar kan du ta reda på hur du hanterar cookies i de viktigaste webbläsarna (inklusive att inaktivera dem):
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de  (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  (https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen  (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen)
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)

Tekniskt nödvändiga cookies
Om inget annat anges i dataskyddsdeklarationen nedan använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies i syfte att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Dessutom gör cookies det möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även efter ett sidbyte och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter en sidändring.Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 15 punkt 3 s. 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6.1 lit. f GDPR för vårt övergripande berättigade intresse av att säkerställa webbplatsens optimala funktionalitet och en användarvänlig och effektiv design av vårt erbjudande. Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 15 punkt 3 s. 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6.1 lit. f GDPR för vårt övergripande berättigade intresse av att säkerställa webbplatsens optimala funktionalitet och en användarvänlig och effektiv design av vårt erbjudande. Du har rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig.
Använda Consent Manager
Vi använder samtyckeshanteringsverktyget Consentmanager of Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige; "Samtyckeshanteraren").
Verktyget gör det möjligt för dig att ge ditt samtycke till databehandling via webbplatsen, särskilt inställningen av cookies, och att använda din rätt att återkalla för samtycken som redan getts.
Syftet med databehandlingen är att inhämta och dokumentera nödvändiga samtycken vid databehandling och därmed uppfylla rättsliga skyldigheter.Cookies kan användas för detta ändamål. Bland annat kan följande information samlas in och överföras till Consentmanager: datum och tid för sidsamtalet, information om webbläsaren du använder och vilken enhet du använder, anonymiserad IP-adress, opt-in- och opt-out-data. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter.
Databehandlingen sker för att fullgöra en rättslig skyldighet på grundval av artikel 6.1 lit.c GDPR.
Mer information om dataskydd hos Consentmanager finns på: https://www.consentmanager.net/privacy.php  (https://www.consentmanager.net/privacy.php)


Analys av annonseringsspårning

Användning av Google Analytics
På vår hemsida använder vi webbanalystjänsten Google Analytics of Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av gällande dataskyddslagar.Databehandlingen tjänar syftet att analysera denna webbplats och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. För detta ändamål kommer Google att använda den information som erhållits på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Bland annat kan följande information samlas in: IP-adress, datum och tid för sidvyn, klickväg, information om webbläsaren du använder och vilken enhet (enhet) du använder, besökta sidor, referent-URL (webbplats genom vilken du kom åt vår webbplats), platsdata, köpaktiviteter. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.Google Analytics använder tekniker som cookies, webblagring i webbläsaren och spårningspixlar som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av detta om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Överföringen av uppgifter sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks (https://policies.google.com/privacy/frameworks) och https://business.safety.google/adsprocessorterms/.  (https://business.safety.google/adsprocessorterms/) Både Google och amerikanska myndigheter har tillgång till dina data. Dina uppgifter kan ingås av Google med annan data, till exempel din sökhistorik, dina personliga konton, dina användningsdata för andra enheter och annan data som Google har Det är vad ni måste göra.
IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där.Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 15 punkt 3 s. 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6.1 lit. f GDPR för vårt övergripande berättigade intresse för webbplatsens behovsbaserade och riktade design. Du har rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig.Du kan hindra Google från att samla in de data som genereras av Google Analytics och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugg som är tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)Om du vill förhindra datainsamling och lagring av Google Analytics på olika enheter kan du ange en opt-out-cookie. Opt-out cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Du måste välja bort alla system och enheter som du använder för att detta ska ha en omfattande effekt. Om du tar bort opt-out-cookien skickas förfrågningar till Google igen. Om du klickar här kommer opt-out-cookien att ställas in: Inaktivera Google Analytics (javascript:gaOptout()).Ytterligare information om användarvillkor och dataskydd finns under https://www.google.com/analytics/terms/de.html  (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) eller https://www.google.de/intl/de/policies/ (https://www.google.de/intl/de/policies/) samt under https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de).

Användning av konverteringsspårning i Google Ads
Vi använder onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" på vår webbplats och i detta sammanhang konverteringsspårning (utvärdering av besöksåtgärder). Google Conversion Tracking är en analystjänst som tillhandahålls av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av gällande dataskyddslagar.När du klickar på en annons som google har placerat lagras en cookie för konverteringsspårning på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan Google och vi känna igen att du klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Således finns det ingen möjlighet att cookies kan spåras via adskundernas webbplatser.Informationen som samlas in med hjälp av konverteringscookien används i syfte att skapa konverteringsstatistik. Detta berättar det totala antalet användare som klickade på en av våra annonser och omdirigerades till en sida med en konverteringsspårningstagg. Vi får dock ingen information som identifierar användare personligen.Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Överföringen av uppgifter sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks  (https://policies.google.com/privacy/frameworks) och https://business.safety.google/adscontrollerterms/  (https://business.safety.google/adscontrollerterms/). Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 15 punkt 3 s. 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6.1 lit. f GDPR för vårt övergripande berättigade intresse av att rikta in oss på webbplatsens besökare med intressebaserad annonsering. Du har rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig.Du kan inaktivera personlig annonsering åt dig i inställningarna för annonsering på Google. Instruktioner finns i https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de  (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de) Alternativt kan du förhindra användning av cookies av tredjepartsleverantörer genom att ringa upp inaktiveringssidan för Network Advertising Initiative under https://www.networkadvertising.org/choices/  (https://www.networkadvertising.org/choices/) och genomföra ytterligare information om den opt-out som nämns där. De kommer då inte att inkluderas i konverteringsspårningsstatistiken.
Mer information och Googles integritetspolicy finns på: https://www.google.de/policies/privacy/  (https://www.google.de/policies/privacy/)


Plugin-program och diverse

Använda Google Tag Manager
Vi använder Google Tag Manager för Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av gällande dataskyddslagar.Denna applikation hanterar JavaScript-taggar och HTML-taggar, som används för att implementera spårnings- och analysverktyg i synnerhet. Databehandlingen tjänar syftet med den behovsbaserade utformningen och optimeringen av vår webbplats.Google Tag Manager själv lagrar varken cookies eller behandlar personuppgifter. Det gör det dock möjligt att utlösa ytterligare taggar som kan samla in och behandla personuppgifter.
Mer information om användarvillkor och dataskydd finns här (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html).

Användning av sociala plug-ins via "Shariff"

Vi använder plug-ins av sociala nätverk på vår hemsida. För att hålla dig i kontroll över dina uppgifter använder vi de integritetssäkra "Shariff"-knapparna.
Utan ditt uttryckliga samtycke kommer inga länkar till servrarna i de sociala nätverken att upprättas och följaktligen kommer inga data att överföras."Shariff" är en utveckling av specialisterna på datortidningen c't. Det tillåter mer integritet på nätet och ersätter de vanliga "dela" -knapparna i sociala nätverk. Mer information om Shariff-projektet hittar du här https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html  (https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html).
Om du klickar på knapparna visas ett popup-fönster där du kan logga in med dina data hos respektive leverantör. Först efter denna aktiva inloggning av dig kommer en direkt anslutning till de sociala nätverken att upprättas.Genom att logga in ger du ditt samtycke till överföring av dina uppgifter till respektive leverantör av sociala medier. Bland annat överförs både din IP-adress och informationen om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är ansluten till ett eller flera av dina sociala nätverkskonton samtidigt kommer den insamlade informationen också att tilldelas dina respektive profiler. Du kan bara förhindra detta uppdrag genom att logga ut från dina sociala mediekonton innan du besöker vår webbplats och innan du aktiverar knapparna. Följande sociala nätverk integreras via funktionen "Shariff".
Ytterligare information om omfattningen och syftet med insamlingen och användningen av uppgifterna samt om dina rättigheter i detta avseende och möjligheter till skydd av din integritet finns i leverantörernas länkade dataskyddsinformation.

AddThis från Oracle America, Inc.(500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA) https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy  (https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy)
Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Dataöverföringen sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, tillgängliga på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de  (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de)


Facebook från Facebook Inc.
(1601 S. Kalifornien Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php  (https://www.facebook.com/policy.php)
Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Överföringen av uppgifter sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, tillgängliga på: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum  (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).

Instagram av Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) https://help.instagram.com/155833707900388  (https://help.instagram.com/155833707900388)
Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Överföringen av uppgifter sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som kan ses vid: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de  (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de).

Pinterest på Pinterest Inc.
(635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy  (https://about.pinterest.com/de/privacy-policy)
Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen.

Twitter av Twitter Inc.
(1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy  (https://twitter.com/privacy)
Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen.

Xing av XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg)
https://www.xing.com/privacy  (https://www.xing.com/privacy)
Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Överföringen av uppgifter sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som kan ses vid: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de  (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de).

Användning av Google reCAPTCHA
Vi använder reCAPTCHA-tjänsten i Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av gällande dataskyddslagar. Syftet med frågan är att skilja indata från en människa eller genom automatiserad maskin bearbetning. För detta ändamål kommer dina indata att överföras till Google och återanvändas där. Dessutom kommer IP-adressen och, i förekommande fall, andra uppgifter som Google kräver för reCAPTCHA-tjänsten att överföras till Google. Dessa uppgifter behandlas av Google inom europeiska unionen och vid behov även översända till USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Dataöverföringen sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks  (https://policies.google.com/privacy/frameworks). Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 15 punkt 3 s. 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6.1 lit. f GDPR för vårt övergripande legitima intresse av att skydda vår webbplats från automatiserad spionering, missbruk och SPAM. Av skäl som uppstår på grund av din specifika situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig baserat på artikel 6.6.1 lit. f GDPR.
Mer information om Google reCAPTCHA och tillhörande dataskyddsdeklaration finns på: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html  (https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html) och https://www.google.com/privacy  (https://www.google.com/privacy).

Användning av GoogleMaps
På vår webbplats använder vi funktionen för att bädda in GoogleMaps-kartor från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av gällande dataskyddslagar.Funktionen möjliggör visuell representation av geografisk information och interaktiva kartor. Google samlar också in, bearbetar och använder data från besökare på webbplatserna när de öppnar de sidor där GoogleMaps maps är integrerade.
Dina uppgifter kan också överföras till USA. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Dataöverföringen sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks  (https://policies.google.com/privacy/frameworks).Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 15 punkt 3 s. 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6.1 lit. f GDPR för vårt övergripande berättigade intresse för webbplatsens behovsbaserade och riktade design. Du har rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig.
Mer information om Googles insamling och användning av data finns i Googles sekretesspolicy under https://www.google.com/privacypolicy.html  (https://www.google.com/privacypolicy.html). Där har du också möjlighet att ändra dina inställningar i dataskyddscentret, så att du kan hantera och skydda dina data som behandlas av Google.

De registrerades rättigheter och lagringsperiod

Lagringens varaktighet
Efter fullständig avtalsbehandling kommer uppgifterna först att lagras under garantiperioden, sedan med hänsyn till lagliga, särskilt skatte- och kommersiella lagringsperioder och sedan raderas efter utgången av perioden, såvida du inte har samtyckt till vidare behandling och användning.

Den registrerades rättigheter
Om de rättsliga kraven uppfylls har du följande rättigheter enligt artiklarna 15–20 GDPR: Rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandlingen, till dataportabilitet.
I enlighet med artikel 21.1 i GDPR har du dessutom rätt att invända mot behandling baserad på artikel 6.1 f GDPR och behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten
I enlighet med artikel 77 i GDPR har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.

Rätt till invänd
Om den personuppgiftsbehandling som anges här baseras på vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 lit. f GDPR, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling med verkan för framtiden av skäl som härrör från din specifika situation.
Efter invändningen kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att avslutas om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

senast uppdaterad: 2020-01-02-27